Välkommen

Våra tjänster

Avlopp

Vi projekterar och utför enskilda vatten- och avloppslösningar och gemensamhetslösningar av varierande storlekar. Samarbete bedrivs med bland annat BAGA Water Technology. 


Läs mer

Deponi

Vi utför brunnsgrävning, ledningsdragning och regleranläggningar till deponigasanläggningar. PE- svetsning av gas- och vattenledningar utförs i egen regi. Avslutade och pågående projekt på flera platser i hela Sverige.

Läs mer

Markarbeten

Vi utför markarbeten av varierande art, t.ex. för stallbyggnation och annat planeringsarbete.

Läs mer

Naturvård

Vi utför återställning av våtmarker, dammbyggen och andra uppdrag av naturvårdskaraktär.

Läs mer